DANE PERSONALNE:

Data i miejsce urodzenia: 9 sierpnia 1955r., Radawczyk Kolonia,

Obywatelstwo: polskie,

Stan cywilny: żonaty; żona Ewa, córka Hanna.

WYKSZTAŁCENIE i KWALIFIKACJE DODATKOWE:

1970-1975 - nauka w szkole ponadpodstawowej, w Technikum Samochodowym, specjalność: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych;

1975-1980 - studia wyższe magisterskie w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn Politechniki Lubelskiej w zakresie mechaniki, specjalność: samochody i ciągniki;

2000 - studia podyplomowe w zakresie "Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie" - Akademia Ekonomiczna w Katowicach;

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

01.07.1981-31.08.1990 - Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych;

01.09.1990-14.04.1998 - Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie - dyrektor;

15.04.1998-31.12.1998 - Kuratorium Oświaty w Lublinie - kurator,

01.01.1999-06.12.2000 - Kuratorium Oświaty w Lublinie - Lubelski Kurator Oświaty

07.12.2000-22.10.2001 - Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie - podsekretarz stanu,

23.10.2001-15.07.2002 - Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie - nauczyciel;

16.07.2002-31.08.2002 - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie - nauczyciel;

01.09.2002-21.03.2006 - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie - dyrektor;

22.03.2006-04.04.2007 - Kuratorium Oświaty w Lublinie - Lubelski Kurator Oświaty;

01.09.2007-21.10.2007 - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - dyrektor

od 21.10.2007 - Poseł na Sejm RP

INNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:

1989-1990 - wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Lublinie;

1989-1990 - członek Prezydium Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność";

1989-1990 - członek płacowej grupy negocjacyjnej na szczeblu Ministerstwa Edukacji Narodowej;

1999-2001 - członek Rady Programowej "Biblioteczki reformy" w Ministerstwie Edukacji Narodowej

1999-nadal - członek Zespołu Zadaniowego "Interklasa";

1999-nadal - współpraca z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji) w zakresie prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych na kierunku "Zarządzanie oświatą",

Nagrody i odznaczenia:

1999 - Medal "Lumen Mundi" nadany przez Arcybiskupa, Metropolitę Lubelskiego,

2000 - Medal Komisji Edukacji Narodowej,

2000 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej,

2001 - Medal Prezydenta Miasta Lublin,

UMIEJĘTNOŚCI:

Dotychczasowa praca zawodowa i pełnione funkcje pozwoliły mi m. in. na:

- poznanie zagadnień z zakresu zarządzania na różnych szczeblach,

- poznanie zagadnień zawiązanych z planowaniem i realizacją budżetu jednostek budżetowych,

- nabycie umiejętności kierowania zespołem ludzi,

- nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji i prezentacji,

- nabycie umiejętności posługiwania sę technologią informatyczną.