2009-01-29  Zmiany w ustawie o systemie oświaty (video)...

    23 stycznia 2009r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty.


Zachęcam do zapoznania się z treścią przyjętej przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2009r. ustawy. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że uchwalona ustawa obecnie trafiła do Senatu i będzie tam rozpatrywana. W przypadku zgłoszenia przez Senat poprawek, ustawa powróci do Sejmu, który w drodze głosowania będzie przyjmował lub odrzucał poprawki Senatu. Następnie ustawa trafi na biurko Pana Prezydenta, który może podpisać ustawę, może ją zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Treść ustawy (kliknij)

wstecz