2009-01-28  Konferencja oświatowa w Świdniku...

    28 stycznia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Świdniku odbyła się konferencja oświatowa poświęcona aktualnym problemom w polskiej oświacie.

Konferencja

W dniu dzisiejszym spotkałem się z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych z powiatu łęczyńskiego i świdnickiego. Podczas spotkania przedstawiłem ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwaloną już przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty. Zapoznałem również przybyłych gości z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Konferencja oświatowa w Świdniku to kolejna, po Lublinie, zaplanowana konferencja w naszym województwie.

Konferencja

wstecz