2008-12-11  Konferencja oświatowa - Lublin...

    W dniu dzisiejszym, wspólnie z Regionalną Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zorganizowałem konferencję oświatową poświęconą aktualnym problemom polskiej oświaty.

Konferencja

Konferencja ma związek z aktualnymi zmianami w ustawie Karta Nauczyciela, która oczekuje na podpis Pana Prezydenta oraz proponowanymi przez rząd zmianami w ustawie o systemie oświaty.
Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie i zgromadziła blisko 200 osób - dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego ziemskiego.

Konferencja

Konferencja

wstecz