2010-01-25  Protest w sprawie przekształcenia Filii Urzędu Pocztowego w Niedrzwicy Kościelnej w agencję pocztową...

    Do Biura Poselskiego zwróciły się władze gminy, szkoły, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Niedrzwicy Kościelnej, Sobieszczan, Załucza oraz pobliskich miejscowości wyrażając swój stanowczy sprzeciw wobec planowanej przez Pocztę Polską likwidacji placówki pocztowej położonej w Niedrzwicy Kościelnej.

Z informacji, jakie przedstawili wynika, że Filia Urzędu Pocztowego poprzez działania kolejnych władz Poczty ulegała powolnej degradacji. Rozpoczęła się ona 1 kwietnia 2006 r., kiedy to Niedrzwicy Kościelnej został odebrany kod pocztowy. Następnie z placówki zostali zabrani listonosze. Kolejnym krokiem prowadzącym do nierentowności była zmiana godzin pracy, polegająca na skróceniu do 4 godzin dziennie, tj. od 10: 45 do 14:45. Po interwencji 28 marca 2008 r. miejscowej społeczności oraz władz gminy udało się zmienić godziny pracy jednostki na bardziej przystępne tj. od 8: 30 do 12:30. Jednak i to rozwiązanie nie było do końca satysfakcjonujące dla mieszkańców, gdyż w dalszym ciągu pokrywało się z godzinami pracy klientów. W ostatnich miesiącach ta jednostka jest coraz gorzej zaopatrzona w prasę i inne artykuły, które zazwyczaj są do nabycia na Poczcie. W sprawie w/w urzędu 3 razy interweniowałem do władz Rejonu Poczty w Lublinie. Władze niezbyt przychylnie odnosiły się do propozycji poprawy rentowności jednostki, które zostały w nich zawarte. Negatywnie stanowisko zostało przedstawione chociażby w sprawie wydłużenia godzin pracy do 8 przez jeden dzień w tygodniu. 25 stycznia 2009 roku do mojego biura dotarły pisma protestacyjne podpisane przez: wójta gminy, dyrektorów szkół, proboszcza miejscowej parafii, sołtysów, prezesów kółek rolniczych, przedsiębiorców oraz 398 mieszkańców sprzeciwiający się decyzji o likwidacji placówki. Jako Poseł w pełni popieram te stanowiska i zwróciłem się z prośbą do Pana Andrzeja Polakowskiego Prezesa Zarządu Poczty Polskiej o ponowne przeanalizowanie tej sprawy i poinformowanie mnie o jej wynikach.

wstecz