2010-01-21  Interpelacja do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie realizacji programu ˝Moje boisko Orlik 2012"...

    W związku z małą ilością realizowanych inwestycji w ramach programu Moje boisko Orlik w województwie lubelskim zwróciłem się do Pana Ministra Adama Giersza z prośba o stosowne wyjaśnienia w tej sprawie.

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem obserwuję realizację programu ˝Moje boisko - Orlik 2012˝ na terenie województwa lubelskiego oraz stosunkowo niewielki wkład finansowy budżetu państwa.

Dlatego zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn niewielkiej ilości realizowanych inwestycji w ramach programu na terenie województwa lubelskiego. Równocześnie proszę o przedstawienie ilości zrealizowanych inwestycji w układzie wojewódzkim od początku 2008 r. wraz z podaniem zaangażowanych środków z określonych źródeł.

Dlaczego do tej pory zrealizowano tak niewielką ilość inwestycji w ramach programu ˝Moje boisko - Orlik 2012˝?


Z poważaniem

Poseł Lech Sprawka

wstecz