2010-01-14  Spotkanie z mieszkańcami Świdnika...

    14 stycznia 2010 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Świdniku odbyło się spotkanie Posła Lecha Sprawki z mieszkańcami miasta.

Tematem spotkania było przedstawienie i analiza bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Poseł Lech Sprawka przedstawił aktualnie omawiane przez Sejm ustawy. Następnie została przeprowadzona dyskusja z udziałem uczestników. Mieszkańcy pytali posła o sytuację w lubelskiej służbie zdrowia, zniesienie abonamentu RTV dla emerytów i rencistów, a także o zapowiadane przez rząd zmiany w konstytucji. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

wstecz