2009-12-04  Wniosek o zwołanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ...

    Lubelscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości złożył do Pani Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego pismo z prośba o zwołanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w sprawie służby zdrowia.

Posiedzenie zostało zwołane na 21 grudnia 2009 na godz. 10:00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

wstecz