2009-10-08  O budżecie Państwa na rok 2010...

    Wystąpienie podczas posiedzenia Sejmu w punkcie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2010 Czas na zadanie pytania został ustalony na 1,5 minuty.

Poseł Lech Sprawka:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam pytanie z zakresu szeroko pojętej edukacji. Oto w poszczególnych częściach jest takie zjawisko i prosiłbym o wyjaśnienie jego przyczyn. Otóż w części 28: Nauka w finansowaniu projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w stosunku do poprzedniego roku jest zmniejszenie o 141 mln - z 336 do 195; w części 38: Szkolnictwo wyższe - z 270 do 115, czyli o 155 mln mniej, i w części 30: Oświata i wychowanie - z 83 211 tys. do 51 837 tys., a więc o 31 mln mniej. Skąd tak znaczący spadek finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w tych trzech częściach? I ostatnie pytanie: Dlaczego w projekcie tegorocznego budżetu zestawieniom tabelarycznym wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych nie towarzyszą informacje na temat stanu zatrudnienia oraz jak należałoby się odnieść (Dzwonek) do, praktycznie rzecz biorąc, zerowego wzrostu wynagrodzeń w tych jednostkach? Czy to oznacza zapowiadane w mediach zmniejszenie zatrudnienia w tych jednostkach? Dziękuję. (Oklaski)

wstecz