Biuro Poselskie Posła Lecha Sprawki
ul. Królewska 3/14 20-109 Lublin
tel. 081-442-36-01 fax 081-442-36-01
lsprawka@op.pl


Można również napisać list poprzez niniejszy formularz

Twój adres E-mail:

Treść:

przesłanie pytania, uwagi ma charakter anonimowy, podanie swojego E-mailu jest warunkiem otrzymania odpowiedzi.

F O T O    dla    mediów

Lech Sprawka, poseł na Sejm RP