AKTUALNOŚCI:

2014-03-10  63. posiedzenie Sejmu RP...
     czytaj więcej...


2014-03-04  Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu...
     czytaj więcej...


2010-10-01  Spotkanie z mieszkańcami Bronowic...
     czytaj więcej...


2010-09-30  Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie...
     czytaj więcej...


2010-09-29  Epizody drugiej wojny światowej - wspomnienia wojenne...
     czytaj więcej...


2010-09-25  Pielgrzymka z maturzystami na Jasną Górę...
     czytaj więcej...


2010-09-23  74. posiedzenie Sejmu RP...
     czytaj więcej...


2010-09-17  71. rocznica agresji Rosji Sowieckiej na Polskę...
     czytaj więcej...


2010-04-10  Kondolencje...
     czytaj więcej...


2010-01-25  Protest w sprawie przekształcenia Filii Urzędu Pocztowego w Niedrzwicy Kościelnej w agencję pocztową...
     czytaj więcej...


2010-01-21  Interpelacja do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie realizacji programu ˝Moje boisko Orlik 2012"...
     czytaj więcej...


2010-01-20  Debata na temat komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty...
     czytaj więcej...


2010-01-19  Otwarcie Filii Biura Poselskiego w Świdniku...
     czytaj więcej...


2010-01-14  Spotkanie z mieszkańcami Świdnika...
     czytaj więcej...


2009-12-04  Wniosek o zwołanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ...
     czytaj więcej...


2009-12-04  List do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w lubelskiej służbie zdrowia....
     czytaj więcej...


2009-11-06  Senacki projekt ustawy o systemie oświaty...
     czytaj więcej...


2009-10-08  O budżecie Państwa na rok 2010...
     czytaj więcej...


2009-07-17  O zmianie algorytmu podziału środków finansowych w NFZ...
     czytaj więcej...


2009-03-16  Oszczędności w oświacie (video)...
     czytaj więcej...


2009-02-08  Senat o systemie oświaty...
     czytaj więcej...


2009-02-02  Projekt ustawy o świadczeniach kompensacyjnych (video)...
     czytaj więcej...


2009-01-29  Zmiany w ustawie o systemie oświaty (video)...
     czytaj więcej...


2009-01-28  Konferencja oświatowa w Świdniku...
     czytaj więcej...


2008-12-11  Konferencja oświatowa - Lublin...
     czytaj więcej...


2008-12-11  Konferencja Prasowa...
     czytaj więcej...


2008-11-02  XXII Kwesta Listopadowa...
     czytaj więcej...


2008-09-21  Nadanie imienia szkołom...
     czytaj więcej...